ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายปริญญา วิชาโคตร ผู้พิพากษา-หัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์


image เอกสารแนบ