ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2564

             เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30น. นายสมศักดิ์ พนมชัยชยวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


image เอกสารแนบ