ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 23 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ