ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี