ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court
ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา