ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 หลักสูตร “การรายงานคดีสำคัญ ในศาลชั้นต้นและข้อสังเกตจากการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดี” ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง