ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ กิจกรรมอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง