ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ กิจกรรมอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 6 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง