ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court

image

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ xxxxxxxxxx

โทรสาร  xxxxxxxxxx

 อีเมล์

it@coj.go.th

 

 Social