ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
News
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมสักการะ พิธีจีน งานสมโภช 1002 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง