ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun Provincial Court

ข้อมูลหน่วยงาน